Pocetna stranica
Recenzije Naruci knjigu Prodajna mjesta Kontakt

 
Prema našim saznanjima, iKronika je prva i zasad jedina knjiga u Hrvatskoj, a možda i u svijetu, koja povezuje događaje u tiskanom izdanju s proširenim člancima na adresi www.iportal.hr Većina događaja šire je publicirana na Internetu, a njima se jednostavno pristupa upisivanjem brojke uz pojedini događaju u tražilicu iPortala.

 

iKronika 2005. iKronika 2006.
 

Pročitajte što o iKronici misle prof. dr. sc. Tomislav Premerl dipl. ing. arh., enciklopedist iz Zagreba i dr. sc. Eduard Kušen, autor Ivanečkog kalendara:

USPJELI POKUŠAJ I PUTOKAZ

"i Kronika"
Kronika događanja i turistički vodič ivanečkog kraja, 2005.
(uredili Ljiljana Risek, Damir Kapustić, Mario Kapustić i suradnici.
Nakladnik, X – media d.o.o., Ivanec 2005.)

Za pokretanje i izdavanje kronike jedne zanimljive i nažalost ne previše poznate mikroregije na krajnjem sjeverozapadu «lijepe naše», potrebno je u prvom redu mnogo hrabrosti, a potom i mnogo entuzijastičkog truda samih inicijatora, te mnoštva suradnika. Uz takav entuzijazam uspjeh u pravilu, kao i ovaj puta, nije izostao.

Već nakon ove konstatacije Kroniku događanja i turistički vodič ivanečkog kraja (i Kronika) ocijeniti je kao pohvalno, vrijedno i korisno djelo. I prije detaljnije analize sadržaja treba naglasiti: kronika će imati svoj smisao i punu vrijednost tek ako se nastavi tijekom idućih godina, te će stalnim radom na prikupljanju podataka i njihovom uređivanju, nadamo se, dobivati na svojoj publicističkoj vrijednosti.

Pristup ideji i konačnom uređivanju u pozitivnom je smislu «novinarski», što u potpunosti odgovara publikaciji. Ona se sastoji od dva dijela: Kronike događanja od 1. X. 2004. do 30. IX. 2005. godine. Tu su u kratkim tekstovima kronološki zabilježena sva javna kulturna, crkvena, privredna, politička, društvena, gospodarska, prosvjetna, športska, graditeljska, turistička, socijalna, komunalna događanja, te mnoštvo rijetko zanimljivih zbivanja iz cijele ivanečke mikroregije. Taj dio obuhvaća gotovo dvije trećine publikacije i neobično je zanimljiv za čitanje i strancu, a ne samo domaćim stanovnicima, jer prateći važne, često i burne događaje spominje i naoko marginalna zbivanja po selima i jedva znanim naseljima, pa odaje integralnu i sjajnu sliku burnog života cijelog ivanečkog kraja.

Drugi dio publikacije je turistički vodič kroz povijest, kulturu, turističke lokacije, gastronomiju, rekreaciju itd, a obrađuje područja Ivanca, Lepoglave, Trakoščana, Bednje, Donje Voće, Klenovnika i Maruševca s mnoštvom znanih i manje znanih zanimljivih lokaliteta. Najviše mjesta ovdje je posvećeno Trakoščanu i Lepoglavi s neposrednom okolicom s nacionalno značajnim povijesnim spomenicima. No, svi su krajevi mikroregije primjereno obrađeni i osim znanih lokaliteta tu su pokazani i manje znani povijesni i prirodni lokaliteti, crkve, kapele, lokalne etno zbirke, gostionice, izletišta, seoski turizam, rekreacijske i planinarske lokacije i sl. Uz svaki su lokalitet dodani i osnovni podaci s adresama i telefonskim brojevima vlasnika.

U narednim bi Kronikama bilo dobro ponešto opširnije obraditi neke lokalitete kulturne baštine s možda više stručnih i povijesnih podataka. Ovo je tek dobronamjerna opaska, jer vodič će služiti i znalcima i stručnjacima kao osnovna i prva informacija na obilasku terena ili izetima. Uz te informacije bilo bi potrebno navesti i osnovnu stručnu literaturu iz koje su informacije korištene.

Nadajmo se da će uredništvo ustrajati u ovom zahtjevnom poslu, da će Kronika zaživjeti kao stalna godišnja edicija i da će je uredništvo marno dopunjati na korist žiteljima ivanečkog kraja, ali i mnogim putnicima namjernicima.

Prof. dr. sc. Tomislav Premerl dipl. ing. arh.

 


iKronika 2005.
(Kronika i turistički vodič Ivanečkog kraja – 2005.)

"iKronika 2005.", u idanju X-media d.o.o. Ivanec, je knjiga čiji sadržaj treba zanimati svakog stanovnika i prijatelja jedinstvenog i nedjeljivog Ivanečkog kraja, koji je u novije vrijeme službeno isparceliran na dva grada (Ivanec i Lepoglavu) te na pet općina (Bednju, Donju Voću, Klenovnik i Maruševec). Za pripadajuću lokalnu upravu i samoupravu, ova je knjiga od osobite pomoći jer, s jedne strane, pruža mogućnosti uvida u kronologiju svih značajnijih događaja koji su se u Ivanečkom kraju zbili tijekom 2005. godine, a s druge strane, ona se može koristiti kao promotivni materijal ovog prostora i dar putem kojeg će poslovni partneri saznati mnoge zanimljivosti i druge korisne podatke o ovoj mikroregiji.

Prošireni naslov knjige u obliku sintagme "Kronika i turistički vodič Ivanečkog kraja – 2005.", mogao bi najbolje predstaviti njen stvarni sadržaj. Naime, osim što je u knjizi opisano i fotografijama ilustrirano 248 zanimljivih događaja, u kojima je fotografski zabilježeno oko 2000 osoba, knjiga sadrži i prvi turistički vodič Ivanečkog, kraja koji prikazuje njegove najznačajnije turističke atrakcije. Stoga "iKronika 2005." može također dobro poslužiti i turistima i izletnicima koji obilaze Ivanečki kraj, ali i pripadajućim turističkim zajednicama i agencijama. Na kraju, knjiga je zanimljiva za korištenje u procesu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, osobito u njegovoj zavičajnoj komponenti.

Knjiga djelomično popunjava i svojevrsnu izdavačku prazninu u ovom dijelu Hrvatske, koja traje od posljednjeg (devetog) godišta Ivanečkog kalendara, koje je objavljeno 1994. godine. U odnosu na Ivanečki kalendar, «iKronika 2000.» ne zamjenjuje Ivanečki kalendar u cjelini jer ona u svom pristupu nosi neke organizacijske i interpretacijske novine, prilagođene duhu vremena, osobito navikama, potrebama i mogućnostima suvremenog čitatelja, što predstavlja novinu i u hrvatskom medijskom prostoru.

"iKronika 2005." je uspjela pomiriti oprečnosti koje se javljaju između trenutne internetske virtualne informacije i tiskane informacije, ovog puta čak s dugotrajnim aspiracijama (godišnjak). Kreirana je odgovarajuća sadržajna, organizacijska i vizualna forma knjige koja omogućava funkcionalnu transformaciju informacija s www stanica na stranice knjige. Prikaz događaja organiziran je kronološki pregledno, što čitatelju omogućava lako snalaženje u objavljenom opsežnom materijalu.

Ovo je rad čiji bi koncept, bez obzira na neke sitnije propuste, mogao biti od interesa za šira novinarska promišljanja suvremene medijske scene.

Dr. sc. Eduard Kušen