Pocetna stranica
Recenzije Naruci knjigu Prodajna mjesta Kontakt

 
 

 

iKronika 2005. iKronika 2006.
 
Prema na�aznanjima, iKronika je prva i zasad jedina knjiga u Hrvatskoj, a moᠩ u svijetu, koja povezuje doga᪥ u tiskanom izdanju s pro⥮im 謡ncima na adresi www.iportal.hr Ve橮a doga᪡ ⥠je publicirana na Internetu, a njima se jednostavno pristupa upisivanjem brojke uz pojedini doga᪵ u tra쩣u iPortala.
U prodaji je drugo izdanje godiꡫa ivane諯-lepoglavske regije iKronika 2006. Prije vi௤ dvije godine do鍊 smo na ideju da kroz kratke vijesti i fotografiju prika� najzanimljivije momente u 毴u Ivanca, Lepoglave, Bednje, Klenovnika, Donje Vo楠i Maru棡.

Godinu dana bilje쩠smo razna zbivanja u na�kraju, da bismo krajem pro堧odine izdali prvi broj godiꡫa ?iKroniku 2005. U prvom broju zabiljeje 衫 248 zbivanja u razdoblju od godinu dana, a pozitivne reakcije i kritike dale su nam snage da ustrajemo u tom prili讯 zahtjevnom projektu.

Tijekom prodaje knjige postupno se prenosio glas o zi sa stotinama slika? pa je tako iKronika ulazila u mnoge domove na硠kraja, a velik interes i mno毠pohvala dobili smo od ljudi podrijetlom iz na蠭jesta, koji 楠⯭ Hrvatske i svijeta. Zahvaljuju橠njima, iKronika se moలona橠i u dalekim zemljama poput Australije, SAD-a, Kanade i u gotovo svim zemljama Europe. Sa zadovoljstvom mo�re橠da je iKronika postala jedan od najboljih i najoriginalnijih poklona koje mo䥠darovati svojim roᣩma, prijateljima ili poslovnim partnerima.

Nakon takvog prijama prvog broja, logi衮 nastavak je iKronika 2006. koja je upravo stigla ili je na putu u knji⥠i na druga prodajna mjesta. Informacije o prodajnim mjestima mo䥠prona橠u ovaj bro⩮ Koncept godiꡫa je isti, ali se broj zabilje doga᮪a pove桯 i sada je bliࢲojci 300. Ulo쩠smo velike napore da novo izdanje bude jo?kvalitetnije, pa nova iKronika donosi vrhunske kroni衲ske tekstove i najbolje fotografije doga᪡ koje su snimili naযtoreporteri.

Kako bi nova iKronika bila jo?dostupnija, odlu詬i smo je ponuditi po popularnoj cijeni od samo 29,95 kn. Oni koji jo?su propustili iKroniku 2005. jo?uvijek mogu nabaviti i pro璘diꩠsvezak po istoj cijeni od 29,95 kn.

iKronika promovira lokalnu kulturu i obi衪e, turizam i gospodarstvo

Kao vrlo zanimljivo 鶯, zahvaljuju橠velikom broju ljudi koji svoje korijene vuku iz ivane諯g kraja, ali i kao idealan privatni i poslovni poklon, iKronika je pronaᠳvoje vlasnike ⯭ Hrvatske, ali i svijeta. Neki 詴atelji su nam javili da su s ponosom pokazivali knjigu o svojem kraju, kulturi i obi衪ima svojim prijateljima, kolegama na poslu, rodbini ili susjedima. S marketin半 strane je vrlo va to e iKronika trajne vrijednosti, s vremenom postaje jo?zanimljivija za 詴anje i listanje, a za razliku od novina i 衳opisa svoje mjesto nalazi u ku殩m bibliotekama.

 

IMPRESSUM

iKronika 2006.
ljudi, mjesta, doga᪩

Ivanec - Lepoglava - Bednja
Klenovnik - Donja Vo桠- Maru楣


Uredni毺
Ljiljana Risek
Damir Kapusti?br> Mario Kapusti?br>
Fotografija:
Branko Te묠Mario Kapusti? Ljiljana Risek, Josip Vrbanec, Foto arhiv Ureda predsjednika RH, Foto arhiv Op橮e Bednja, rolex replica watches Foto arhiv Grada Lepoglave, Foto arhiv HPD 桮詣a?Ivanec, Foto arhiv Osnovne ﬥ 桮a Rangera?Kamenica, Fotoarhiv Lijepe na젆otoarhiv DSR Salinovec, Fotoarhiv RK Ivan詣a, Fotoarhiv Dje誩 vrti?Lepoglava

Nakladnik:
X-media d.o.o.
E. Kumi試a 8
Ivanec, Hrvatska
Tel: 042/771-833
Fax: 042/771-834
Web: www.xmedia.hr

Za nakladnika:
Damir Kapusti?br>
Grafi諯 oblikovanje i priprema:
Mario Kapusti?br>
Tisak:
Tramex d.o.o.
Grafi諩 studio "Mimi"
Ivanec

UDK: 908(497.5 Ivanec)
Godiꡫ (II. godi婼br> ISSN: 1846-3126

Ivanec, prosinac 2006.


 

 

swiss rolex replica watches